U Septembru 2015, počelo je punjenje akumulacije brane "Rovni"

 

Radovi na brani Rovni su u završnoj fazi. Tokom letnjih meseci 2015.godine su se stekli uslovi za početak punjenja akumulacije.

Punjenje akumulacije je započeto u septembru 2015.godine. Punjenje akumulacije je omogućeno spuštanjem zatvarača na ulaznoj građevini vodozahvatne kule.

Nakon spuštanja zatvarača, počelo je punjenje akumulacije. Takođe, spuštanjem zatvarača, omogućen je rad na pretvaranju optočnog tunela u temeljni ispust. Ovi radovi podrazumevaju postavljanje cevi u tunelu i izgradnju nizvodne zatvaračnice.

Brana rovni

Radovi na postavljanju cevi i izgradnji nizvodne zatvaračnice su, tokom 2015.godine, ušli u završnu fazu. Planirani radovi u 2016.godinu predviđaju završetak radova na izlaznoj zatvaračnici, čime bi se stvorili uslovi za definitivni prijem objekta.