Ain Zada

AIN ZADA
1982-1986

Ovaj objekat, izgradjen na reci Bou-Sellam, treba da obezbedi vodu za piće za grad Setif i njegovu okolinu u prostoru od 100 km2 do 2004 god. Pored nasute brane izgradjeni su vodozahvatni toranj i armirano-betonski otvoreni preliv.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Bou Sellam, Setif, Alžir 

Tip brane

Nasuta zemljana brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvohidraulike

Projektant

Atkins Humpreys - Engleska

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Bušenje i injektir
Dovodna galerija
Kapacitet preliva
Akumulacija

50 m
700 m
8 m
260 m
1.850.000 m3
2.607.000 m3
41.000 m3
37.000 m
28 m2 x 261 m
4.370 m3/sec
125.000.000 m3