English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Brane Alžir Kissir

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 55 gostiju na mreži

Kissir

KISSIR
2006-2009

Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.
Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.

 

Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Kissir, Alžir 

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom 

Investitor 

Ministarstvo vodoprivrede Alžir 

Projektant 

ISL - France 

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u temelju
Količina iskopa

Tunelski iskop
Količina nasipa
Optočna galerija

Šljunčani šipovi

Dijafragma

Bušenje i injektiranje

Vodozahvatna kula
Akumulacija

Količina betona

-spoljni beton

-tunelski beton 

48 m'
380 m'
8,5 m'
350 m'

790.000 m³

8.800 m³
1.491.000 m³
Ø=5 m'  l= 309 m'

63.920 m'

4.950 m'

26.200 m'

Ø=7,60 m’  h= 52 m'

1.860.000 m³

33.100 m³

4.800 m³