S.P.I.K.

S.P.I.K.
1986-1988


Sistem snabdevanja pijaćom vodom Isser-Keddara-Boudaouaou-Alžir (SPIK) je sastavni deo napajanja vodom grada Alžira i omogućava da se raspoloživ kapacitet poveća za 150 hm3/godišnje. Sistem koristi potencijale reka Isser, Boudaouaou, i Hamiz i vodu iz akumulacije Keddara koja omogućava regulisanje snabdevanja vodom i poboljšava kvalitet vode. U okviru projekta SPIK Hidrotehnika Hidroenergetika izgradila je branu Beni Amrane, pumpnu stanicu Beni Amrane sa osam pumpi ukupne snage 15 MW, deo cevovoda i sitem daljinskog praćenja rada sistema SPIK.


Lokacija
reka, mesto, država

Region grada Alžira, Alžir

Investitor

Ministarstvo hidraulike