Kale & Grand Chutes

Kale & Grand Chutes
1962-1963

Rekonstrukcija hidroelektrane "Grandes Chutes" na reci Samu u Gvineji je prvi posao koji je "Hidrotehnika" obavila u inostranstvu a obuhvata sledeće radove:

  • Izgradnju brane "Kale" na 15 km uzvodno od postojeće centrale, rekonstrukciju hidroelektrane koja obuhvata proširenje postojeće mašinske zgrade i montažu dva dodatna agregata, čelični cevovod prečnika 1,6 - 1,8 m, dužine 564 m.

Lokacija
reka, mesto, država

Samu river, Gvineja

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvo energetike

Projektant

Energoprojekt - Beograd -Jugoslavija

Visina brane
Dužina u kruni
Nasip
Instalisana snaga
Akumulacija

18 m
432m
16.000 m3
20 MW
14.000.000 m3