Wadi Derna

WADI DERNA
1973-1977

U sitemu projekta "Wadi Derna" je pored dve brane, izgradjen veći broj objekata namenjenih za navodnjavanje poljoprivrednih površina i snabdevanje vodom grada Derna i okolnih naselja. Značajni objekti su: tunel dužine 1.000 m, pumpna stanica na Maquarru i rezervoar zapremine 208 m3, rezervoari na Fatayah 2 x 7.000 m3, put Derna - Bou Mansur dužine 24 km sa deset mostova sa rasponima od 40 do 120 m.

Lokacija
reka, mesto, država

Wadi Derna, Bengazi region, Libija

Investitor

Ministarstvo poljoprivrde

Projektant

Hidroprojekt - Beograd - Jugoslavija

Brana :

Tip brane

Visina brane

Dužina u kruni

Širina u osnovi

Nasip

Akumulacija

 

Brana :

Tip brane

Visina brane

Dužina u kruni

Širina u osnovi

Nasip

Akumulacija

Derna

Nasuta sa glinenim jezgrom

75 m

300 m

104 m

735.000 m3

18.000.000 m3

 

Mansour

Nasuta sa glinenim jezgrom

45 m

130 m

56 m

104.000 m3

1.500.000 m3