Wadi Gattara

WADI GATTARA
1968-1971

Sistem brana "Wadi Gattara" je izgradjen sa namenom da zadrži poplavni talas koji se javlja u kišnom periodu i ugrožava grad Bengazi, za navodnjavanje zemljišta i smanjenje saliniteta podzemnih voda. Brane su nasute zemljane. 

Lokacija
reka, mesto, država

Bengazi region, Libija

Investitor

Ministarstvo javnih radova

Projektant

Hidroprojekt - Beograd - Jugoslavija

Brana :

Visina brane

Dužina u kruni

Nasip

Akumulacija

 

Brana :

Visina brane

Dužina u kruni

Nasip

 

Brana :

Ukupan nasip

 

Gattara

55 m

365 m

650.000 m3

60.000.000 m3

 

Sekundarna brana

39 m

256 m

220.000 m3

 

7 Gabionskih brana

16.000 m3