English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Ostali objekti Brodske prevodnice i ustave

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 49 gostiju na mreži

Brodske prevodnice i ustave

Brodske prevodnice i ustave

 

Novi Sad 

Ovaj hidrotehnički objekat je izgradjen u okviru projekta , kanal Dunav-Tisa-Dunav. Prevodnica se sastoji od komore dužine 122 m, širine 12 m, dubine 13 m i uzvodnog i nizvodnog stajališta. Uzvodno stajalište je fundirano armirano-betonskim šipovima dužine 12 m, a sastoji se od 11 polja po 20 m. Nizvodno stajalište je dugo 153 m, a sastoji se od 8 vertikalnih armirano-betonskih stubova isine 10 m , preseka 120 /140 cm.


Količina radova 

Iskop za objekat

490.000 m3

Nasip oko objekta

114.000 m3

Beton

28.000 m3

Armatura

1.450 t

Pobijanje larsen talpi

440 m

Pobijanje betonskih šipova

1.050 m

Bušenje depresionih šipova

980 m

Lokacija

Novi Sad

Investitor

Direkcija hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav 1960-1964

 

Brodska prevodnica Pančevo 

Prevodnica se sastoji od komore dužine 122 m, širine 12 m, dubine 13 m i uzvodnog i nizvodnog stajališta.

Količina radova 

Iskop za objekat

400.000 m3

Beton

40.000 m3

Lokacija

Pančevo

Investitor

Direkcija hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav 1971-1973