Bajina Bašta

BAJINA BAŠTA
1959-1966


Ovaj objekat izgradjen je na reci Drini, 12 km uzvodno od grada Bajina Bašta. Spada u velike objekte ove vrste. Brana je olakšana, betonska gravitaciona. Omogućila je stvaranje jezera dugog 50 km. Na desnoj obali reke izgradjena je mašinska zgrada dimenzija 111 x 33,5 m, visine 24 m.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Drina, Bajina Bašta,Srbija  

Tip brane 

Betonska gravitaciona brana  

Investitor

Elektroprivreda Srbije

Projektant

Energoprojekt - Beograd - Srbija

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Količina betona
Instalisani protok
Srednji pad
Instalisana snaga
Akumulacija

90,5 m
461 m
6 m
90 m
1.480.000 m3
995.000 m3
600 m3/sec
66 m
360 MW
340.000.000 m3