Batlava

BATLAVA
1959-1963


Brana je locirana na reci Batlava na oko 40 km od Prištine. Pored vode iz akumulacije "Batlava" koriste se i vode reke Laba za potrebe kombinata "Kosovo". Vode akumulacije "Batlava" i reke Laba od vodozahvata teku kroz tri cevovoda od kojih je svaki dužine 11 km i prečnika 700, 900, i 1.100 mm. "Batlava" je nasuta brana sa vertikalnim glinenim jezgrom. 


Lokacija
reka, mesto, država
 

Batlava, Priština, Jugoslavija  

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Rudarsko-energetski kombinat Kosovo

Visina brane
Dužiina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Nasip
Akumulacija

46,45 m
302 m
6 m
140 m
550.000 m3
26.000.000 m3