Brana Selova

SELOVA
1986-2010


Akumulacija Selova namenjena je snabdevanju pitkom vodom gradova nizvodno od brane Selova a to su: Kuršumlija,Blace,Prokuplje,Merošina i delovi grada Niša.

 

Lokacija
reka, mesto, država
 

Toplica,Kuršumlija, Srbija  

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Vodoprivredna zajednica Selova i JVP "Srbijavode" Beograd

Projektant

Energoprojekt-Beograd-Srbija

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa

Nasip

Optočni tunel

Cevovod

Fabrika vode
Akumulacija

Iskop podzemni

Beton spoljni

Beton podzemni

Bušenje i injektiranje

71 m
430 m
8 m
804.100 m³

1.850.000 m³

Ø 7,8 x 334 m

Ø 1.250 m x 45 kms

1 pc
75.500.000 m³

26.700 m³

17.800 m³

13.100 m³

18.600 m