Brestovačka banja

BRESTOVAČKA BANJA
1957-1959


Brana se nalazi na Brestovačkoj reci, oko 16 km zapadno od grada Bora. Namena ovog objekta je da prikuplja i akumulira vodu sa dela slivnog područja Crnog vrha i snabdeva borske pogone industrijskom vodom.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Brestovačka, Crni vrh, Jugoslavija  

Tip brane 

Nasuta brana sa betonskim ekranom na uzvodnom licu

Investitor

Rudarsko-topioničarski bazen Bor

Projektant

Hidroprojekt - Beograd - Jugoslavija

Visina brane
Dužiina u kruni
Širina u kruni
Iskop
Nasip
Beton
Tunel dužine
Prečnik tunela
Akumulacija

50m
350 m
6 m
60.000 m3
365.000 m3
36.000 m3
230,00 m
1,80 m
13.000.000 m3