Gazivode

GAZIVODE
1973-1977


Brana i pripadajući objekti su jedan od većih objekata koje je izgradilo preduzeće "Hidrotehnika-Hidroenergetika". Akumulacija je namenjena za snabdevanje vodom Kosovske Mitrovice, navodnjavanje i proizvodnju struje. Za proizvodnju struje je izgradjena sekundarna brana "Pridvorica" visine 10m.

 

Lokacija
reka, mesto, država
 

Ibar, Kosovska Mitrovica, Srbija 

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom 

Investitor

Elektroprivreda Srbije

Projektant

Energoprojekt - Beograd - Srbija

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Instalisani protok
Instalisana snaga
Akumulacija

108 m *
490 m *
406 m *
430.000 m3 **
5.200.000 m3 **
100.000 m3 **
1.210 m3/sec **
36 MW **
370. 000.000 m3 **