Gračanka

GRAČANKA
1963-1966


Brana je izgradjena na reci Gračanki kod Prištine. Namena brane je snabdevanje vodom grada Prištine, okolnih mesta i navodnavanje preko vodozahvata u sušnom periodu.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Gračanka, Dadovac, Jugoslavija  

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Gračanka Hidro-Sistem - Priština

Projektant

Agroput - Beograd - Jugoslavija

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Akumulacija

52 m
270 m
6 m
157 m
100.000 m3
530.000 m3
5.000 m3
30.000.000 m3