Kokin Brod

KOKIN BROD
1955-1961

Brana i hidroelektrana "Kokin Brod" izgradjene su na reci Uvac. Instalisana snaga hidroelektrane "Kokin Brod" je 20 MW, a godišnja proizvodnja električne energije 45.000.000 KWh pri protoku od 43 m3/sec. Brana je nasuti objekat od kamena sa glinenim jezgrom. Ukupna zapremina akumulacije iznosi 220.000.000 m3.Lokacija
reka, mesto, država

Uvac, Nova Varoš, Srbija

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

HE Lim - Nova Varoš

Projektant

Energoprojekt - Beograd - Srbija

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Nasip
Količina betona
Iskop preliva
Instalisana snaga
Akumulacija

82 m
1.208 m
10 m
270 m
2.345.000 m3
71.000 m3
26.000 m3
20 MW
220.000.000 m3