Podpeć

POTPEĆ
1960-1966


"Potpeć" je prva hidroelektrana izgradjena na reci Lim u okviru sistema limskih hidroelektrana. Ova elektrana koristi i akumulira vodu iz hidroelektrana na reci Uvcu. Mašinska zgrada i razvodno postrojenje su smešteni na desnoj obali reke uz samu branu. Brana je smeštena na 6 km uzvodno od Priboja i zatvara akumulaciono jezero dužine 23 km.Lokacija
reka, mesto, država
 

Lim, Priboj, Srbija  

Tip brane 

Betonska gravitaciona brana

Investitor

Limske Hidroelektrane

Projektant

Energoprojekt - Beograd - Srbija

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Količina betona
Instalisani protok
Srednji pad
Instalisana snaga
Akumulacija

46,00 m
215,50 m
7,00 m
38,00 m
88.000 m3
130.000 m3
160 m3/sec
66 m
51 MW
44.000.000 m3