Radojna

RADOJNA
1957-1959


Na reci Uvac, 8 km nizvodno od brane "Kokin Brod", izgradjena je nasuta brana "Radojna" sa asfaltnom ekranom na uzvodnom licu i dovodni tunel za centralu u Bistrici. Namena brane je da kao druga stepenica u sistemu "Kokin Brod" napravi malu akumulaciju od 8.000.000 m3 i skrene vodu u dovodni tunel dužine oko 8.000 m, do centrale u Bistrici.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Uvac, Nova Varoš, Srbija 

Tip brane 

Nasuta brana sa asfaltnim ekranom 

Investitor 

HE Lim - Nova Varoš  

Projektant

Energoprojekt - Beograd - Srbija

Visina brane
Dužiina u kruni
Širina u kruni
Nasip
Tunel dužine
Prečnik tunela
Instalisana snaga
Akumulacija

42 m
361 m
6 m
123.610 m3
8.026,00 m
4,00 m
104 MW
8.000.000 m3