Reverzibilna Hidroelektrana Bajina Bašta

Reverzibilna Hidroelektrana
"BAJINA BAŠTA"
1976-1983


Reverzibilno pumpno postrojenje "Bajina Bašta" je druga faza HE sistema "Bajina Bašta". Na planini Tari izgradjene su dve nasute brane koje formiraju akumulaciju od 150 miliona m3, kao i treća brana "kruščica" koja služi za snabdevanje vodom sela i vikend naselja na planini Tari.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Drina, Bajina Bašta, Jugoslavija  

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

HE Bajina Bašta

Projektant

Energoprojekt - Beograd - Jugoslavija

Brana: Lazići u koritu

Visina brane

125 m

Nasip

2.000.000 m3

Brana: Lazići na prevoju

Visina brane

45 m

Nasip

1.500.000 m3

Brana: Kruščica

Visina brane

39 m

Nasip

135.000 m3

Ukupno R. HE

Beton

170.000 m3

Tunl dužine

8.000 m

Prečnik tunela

6,30 m

Akumulacija

150.000.000 m3

Visina pumpanja

612 m

Instalisana snaga

2x300 MW