Sjenica

SJENICA
1974-1979


Topografski uslovi na mestu brane "Uvac-Sjenica" omogućuju stvaranje još jedne akumulacije u slivu Uvac-Sjenica, čija se voda koristi za HE "Uvac-Sjenica" i postojeće nizvodne elektrane u slivu Lima i Drine. Primarna namena akumulacije nije proizvodnja što veće količine električne energije, već stvaranje rezervi vode u kišnom periodu za rad hidroelektrana u vreme sušnog perioda. 

 

 

Lokacija
reka, mesto, država
 

Lim, Priboj, Jugoslavija  

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom 

Investitor 

Limske Hidroelektrane 

Projektant 

Energoprojekt - Beograd - Jugoslavija 

Visina brane
Nasip
Instalisana snaga
Akumulacija
 

110,00 m
2.509.000 m3
31 MW
160.000.000 m3