Vlasina

Sistem Vlasinske Hidroelektrane
I faza 1946-1963 - II faza 1972-1977


Hidroenergetski sistem "Vlasina" jedan je od prvih hidroenergetskih objekata koje je izvela "Hidrotehnika" u toku svog dugogodišnjeg poslovanja. Ovaj sistem je izgradjen u periodu od 1946-1977 godine, a investitor je bila HE "Vlasina"-Surdulica. Četiri stepenice sačinjavaju sistem "Vlasina".Lokacija
reka, mesto, država
 

Vlasina, Surdulica, Jugoslavija

Investitor

HE "Vlasina" - Surdulica

Projektant

Energoprojekt - Beograd - Jugoslavija

Brana : Vlasina I 1946-1949

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Visina brane
Širina u kruni
Širina u osnovi
Nasip
Akumulacija

34,30 m
5,50 m
140,00 m
332.000 m3
165.000.000. m3

Brana : Vlasina II

Tip brane

Nasuta brana sa ekranom od livenog afalta

Visina brane
Nasip

23 m
34.000 m3

Brana i pumpno akumulaciona stanica : Lisina     1973-1977

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Visina brane
Nasip

53,00 m
465.000. m3

Tuneli

Prema Vrli I
Prema Vrli II
Prema Vrli III
Prema Vrli IV

2.554 m
3.658 m
9.333 m
3.670 m

Hidroelektrana : Vrla I       1947-1951

Tip
Bruto pad
Instalisana snaga

Podzemna hidroelektrana
870 m
4 x 16 MW

Hidroelektrana : Vrla II     1949-1952

Tip
Bruto pad
Instalisana snaga

Nadzemna hidroelektrana
158 m
2 x 16 MW

Hidroelektrana : Vrla III    1954-1958

Bruto pad
Instalisana snaga

207 m
2 x 16 MW

Hidroelektrana : Vrla IV     1955-1959

Bruto pad
Instalisana snaga

170 m
2 x 16 MW