Zavoj

ZAVOJ
1982-1988


Brana "Zavoj" je izgradjena na oko 20 km od Pirota na reci Visočici. Stvara akumulaciju od 170.000.000 m3 vode. Na oko 6 km nizvodno od brane voda se preko ulazne gradjevine i dovodnog tunela dugog 8,5 km i cevovoda dužine 2.000 m dovodi do elektrane, a odatle odvodnim kanalom dužine 5 km odvodi u kompenzacioni bazen zapremine 650.000 m3. Iz bazena voda otiče u reku Nišavu. Na ovom profilu u februaru 1963. došlo je do odrona zemljane mase u količini od 1.400.000 m3 što je stvorilo branu visine 35 m, sa akumulacijom od 28.000.000 m3.


 

Lokacija
reka, mesto, država
 

Visočica, Pirot, Srbija  

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Elektroprivreda Srbije

Projektant

Energoprojekt - Beograd - Srbija

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Optočni tunel
Dovodni tunel
Instalisana snaga
Akumulacija

86 m
290 m
10 m
1.000.000 m3
1.650.000 m3
32.000 m3
10,7 m2 x 920 m
R 4,2 m x 8.566 m
80 MW
170.000.000 m3