Zvornik

ZVORNIK
1946-1955


Betonska gravitaciona brana "Zvornik" je prvi objekat koji je "Hidrotehnika" gradila. Objekat je gradjen u teškim uslovima odmah posle II svetskog rata bez potrebne mehanizacije. Mašinske zgrade su postavljene u sklopu brane na levoj i desnoj obali. Za evakuaciju suvišnih voda ostavljeno je brani osam prelivnih polja dimenzije 6x9 m sa segmentnim zatvaračima.ZVORNIK
1946-1955
Betonska gravitaciona brana "Zvornik" je prvi objekat koji je "Hidrotehnika" gradila. Objekat je gradjen u teškim uslovima odmah posle II svetskog rata bez potrebne mehanizacije. Mašinske zgrade su postavljene u sklopu brane na levoj i desnoj obali. Za evakuaciju suvišnih voda ostavljeno je brani osam prelivnih polja dimenzije 6x9 m sa segmentnim zatvaračima.

 

Lokacija
reka, mesto, država
 

  Drina, Zvornik, Jugoslavija 

Tip brane 

Betonska gravitaciona brana 

Investitor 

Ministarstvo Energetike srbije 

Projektant 

Energoprojekt-Beograd-Srbija 

Visina brane
Dužina u kruni

Srednji pad

Količina betona

Instalisana snaga

Akumulacija

41,5 m
450 m

20 m

316.000 m³

90 MV

126.000.000 m³