English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Brane Tunis El Breck

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 45 gostiju na mreži

El Breck

EL BRECK
1999-2001

Brana EL BRECK je locirana u guvernoratu Kasserine u zapadnom delu Republike Tunis, na oko 30 km od grada Kasserine, koji je ujedno i administrativno sedište ovog guvernorata.

Investitor na projektu brane EL BRECK je Minisatrstvo poljoprivrede i velikih hidraulučkih radova Republike Tunis.

Namena ovog objekta je obezbeđivanje potrebnih količina vode za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, obzirom da je osnovna privredna delatnost u ovoj oblasti poljoprivreda.

Radovi na izgradnji su trajali u periodu 1999. – 2001.godine i završeni su u planiranom roku.

Brana EL BRECK je nasuta brana sa centralnim glinenim jezgrom i filterskim zonama. Potporno telo brane je izvedeno od kamenog nabačaja. Kosine tela brane su izvedene od RIP-RAP-a.
Brana je visine 48,50m, dužine u kruni 300m, širine u kruni 7,50m. Širina brane u temelju iznosi 233 m.
Zapremina akumulacije koja je formirana izgradnjom brane iznosi 15 miliona m3.

Od pratećih objekata brane izvedeni su sledeći :

  • Preliv za evakuaciju vode iz akumulacije je bočnog tipa i nalazi se u desnom boku.
  • Vodozahvatna kula visine 50 m
  • Optočni tunel prečnika Ø 4,80m i dužine 210m.

Količine glavnih radova izvedenih u sklopu izgradnje objekta su:

  • Iskop ( spoljni i tunelski ) ..... 656.000 m3
  • Nasip svih vrsta materijala ..... 491.000 m3
  • Beton ( spoljni i tunelski ) ..... 6.500 m3
  • Bušenje i injektiranje ..... 5.100 m

 

Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued El Breck, Tunis

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvo poljoprivrede

Projektant

SOGREAH-FRANCE

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u temelju
Količina iskopa
Nasip
Optočni tunel
Akumulacija
Beton
Bušenje i injektiranje

48,5 m
300 m
7,5 m
233 m
656.000 m³
491.000 m³
Ø 4,8 x 210 m
15.000.000 m³
6.500 m³
5.100 m’