Ghezala

GHEZALA
1982-1984


Branu "Ghezala" na reci Ghezala je "Hidrotehnika-Hidroenergetika" izgradila zajedno sa tuniskom firmom "Bredero". Naše preduzeće je izvodilo zemljane radove i montažu hidromehaničke opreme. Brana je zemljana sa kamenom oblogom na uzvodnom i nizvodnom licu.


Lokacija
reka, mesto, država

Oued Ghezala, Mateur, Tunis

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvo opreme

Projektant

UKRGUIPROVODKHOZ - Ukrajina

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Akumulacija

26 m
560 m
5 m
1.000.000 m3
823.000 m3
4.000 m3
11.700.000 m3