Joumine

JOUMINE
1981-1984

Objekat "Joumine" je četvrti veliki hidrotehnički projekat koji je GP "Hidrotehnika-Hidroenergetika" izgradila u Tunisu. Pored brane sa pripadajućim objektima izvršeno je izmeštanje i izgradnja 15 km železničke pruge Mateur-Beja-Tunis i 8 km asfaltnog puta Mateur-Beja.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Joumine, Mateur, Tunis 

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom 

Investitor

Ministarstvo opreme

Projektant

UKRGUIPROVODKHOZ - Ukrajina

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Bušenje i injektir
Akumulacija

57 m
660 m
6 m
330 m
2.200.000 m3
5.500.000 m3
53.000 m3
70.000 m
160.000.000 m3