Kasseba

KASSEB
1966-1968Namena objekta je snabdevanje grada Tunisa vodom i proizvodnja električne energije. Izgradjen je na reci Kasseb, pritoci najveće tuniske reke Medjerde, na oko 120 km od grada Tunisa. Brana je betonska, lučna. Preliv je izgradjen u osovini brane sa protokom 960 m3/sec.  


Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Kasseb, Beja, Tunis 

Tip brane 

Betonska lučna brana

Investitor

Ministarstvo plana i ekonomije

Projektant

Gidroprojekt - Moskva -Rrusija

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Količina betona
Bušenje za inj. zavesu
Armatura
Instalisana snaga
Akumulacija

58,50 m
250 m
2,10 m
14,50 m
300.000 m3
79.000 m3
36.500 m
800 t
6,6 MW
76.000.000 m3