Sejnane

SEJNANE
1990-1994


U okviru generalnog plana korišćenja voda severnog regiona Tunisa, izgradjena je brana "Sejnane". Namena objekta je obezbedjivanje dodatnih količina pijaće vode severnog (obalnog) i središnjeg dela Tunisa, i za navodnjavanje.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Sejnane, Ouchtata, Tunis 

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom 

Investitor 

Ministarstvo poljoprivrede 

Projektant

UKRGUIPROVODKHOZ - Ukrajina

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Kapacitet preliva
Akumulacija
Iskop za put 25 km
Nasip za put
Beton za put

58,50 m
880 m
8 m
2.000.000 m3
6.000.000 m3
80.000 m3
1.380 m3/sec
138.000.000 m3
480.000 m3
360.000 m3
10.000 m3