Sficifa

SFICIFA
2002-2006

Brana SFICIFA je locirana u guvernoratu Kasserine u zapadnom delu Republike Tunis, na oko 20 km od grada Sbitla.

Investitor na projektu brane EL BRECK je Minisatrstvo poljoprivrede i velikih hidraulučkih radova Republike Tunis.

Namena ovog objekta je obezbeđivanje potrebnih količina vode za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, obzirom da je osnovna privredna delatnost u ovoj oblasti poljoprivreda.

Radovi na izgradnji su trajali u periodu 2003. – 2004.godina i završeni su u planiranom roku.

Brana SFICIFA je nasuta brana sa centralnim glinenim jezgrom i filterskim zonama. Potporno telo brane je izvedeno od kamenog nabačaja. Kosine tela brane su izvedene od RIP-RAP-a.
Brana je visine 22 m, dužine u kruni 640 m, širine u kruni 6 m. Širina brane u temelju iznosi 185 m.
Zapremina akumulacije koja je formirana izgradnjom brane iznosi 15,9 miliona m3.

Od pratećih objekata brane izvedeni su sledeći :

  • Preliv za evakuaciju vode iz akumulacije je bočnog tipa i nalazi se u desnom boku.
  • Vodozahvatna kula visine 30 m
  • Optočna galerija 3,0x3,5 m i dužine 140 m.

Količine glavnih radova izvedenih u sklopu izgradnje objekta su:

  • Iskop ..... 424.000 m3
  • Nasip svih vrsta materijala ..... 592.000 m3
  • Beton ..... 22.100 m3

 

Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Sficifa, Tunis

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvo poljoprivrede

Projektant

SOGREAH-FRANCE

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u temelju
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Akumulacija
Optočni tunel

22 m
640 m
6 m
185 m
424.000 m³
592.000 m³
22.100 m³
15.900.000 m³
3,0x3,5 l=140 m