Sidi el Barrak

SIDI EL BARRAK
1994-2000Nasuta brana "Sidi el Barrak" je locirana na krajnjem zapadu Tunisa, na oko 1.000 m od obale Sredzemnog mora. Brana se u koritu reke u levom boku fundira u pesku a na desnom boku u steni. Najniža kota fundiranja u umirujućem bazenu je 14,5 m ispod nivoa mora, a nivo podzemnih voda je izmedju 1,5 - 2 m iznad nivoa mora.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Zouara, Nefza, Tunis 

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvo poljoprivrede

Projektant

UKRGUIPROVODKHOZ - Ukrajina

Visina brane
Dužina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Kapacitet preliva
Vibrokompaktiranje
Dijafragma (dubina 75 m)
Akumulacija

30 m
500 m
2.690.000 m3
2.700.000 m3
154.000 m3
517 m3/sec
787.000 m3
29.000 m2
264.000.000 m3