Zapisnik sa VIII vanredne skupštine

 Preuzmite zapisnik sa
VIII vanredne skupštine