Industrijski radovi

Industrijski radovi

Kombinat kože i obuće -Peć 

Pvršina

14.500 m2

Završeno

1960

Investitor

Kombinat kože i obuće -Peć

Predionica pamuka - Djakovica 

Površina

20.000 m2

Završeno

1962

Investitor

Predionica pamuka - Djakovica

Fabrika za proizvodnju iverice-Peć 

Površina

5.000 m2

Završeno

1963

Investitor

Drvni kombinat Peć

Mlekara Zemun 

Površina

3.000 m2

Završeno

1957

Investitor

Mlekara Zemun

Trolejbuska garaža - Zemun 

Površina

15.000 m2

Završeno

1958

Investitor

Gradsko saobraćajno preduzeće,Zemun
 

Sistem za grejanje mašinskog fakulteta -Beograd 

Površina

2.400 m2

Završeno

1963

Investitor

Univerzitet u Beogradu

Mašinska baza i radionica - Krnjača 

Površina

15.000 m2

Završeno

1964

Investitor

Hidrotehnika ,Beograd

Ribarsko gazdinstvo - Apatin 

Površina

20.000 m2

Završeno

1958

Investitor

Ribarsko gazdinstvo - Apatin

Livnica i hala za montažu traktora "14 Oktobar " Kruševac 

Površina

2.500 m2

Završeno

1959

Investitor

"14 Oktobar" Kruševac


Silos za žito - Bengazi, Libija 

Kapacitet

30.000 t

Broj komora

8

Prečnik komora

7m

Komore silosa su betonirane pomoću klizne oplate od po 6 segmenata. Ostale važne strukture: utovarne i istovarne komore, vaga, šahte, stambeni objekti za osoblje.

Vreme izgradnje

1974-1976

Investitor

Ministarstvo poljoprivrede-Bengazi,Libija

Silos za žito - Tobruk, Libija 

Kapacitet

10.000 t

Broj komora

8

Prečnik komore

7 m

Visina

42 m

Vreme izgradnje

1974-1977

Investitor

Ministarstvo poljoprivrede-Bengazi,Libija

Silos za žito - El Abiar, Libija 

Kapacitet

20.000 t

Broj komora

18 (2x9)

Visina

39 m

Vreme izgradnje

1975-1977

Investitor

Ministarstvo poljoprivrede-Bengazi,Libija

Silos za žito - Svani i Hašani ,Libija 

Kapacitet

30.000 t (Svani)

30.000 t (Hašani)

Proširenje kapaciteta silosa u Hašaniju za dodatnih

10.000 t

Elektroinstalacija na oba silosa, izgradnja puteva, parkinga, stambenih i administrativnih objekata

Vreme izgradnje

1979-1981

Investitor

Ministarstvo za stambenu izgradnju, Tripoli