Kanali i cevovodi

Kanali, cevovodi i melioracije reka

 

Sistem sabirnih i dovodnih kanala za HE "Vlasina" I faza 

Ukupna dužina kanala

55.000 m

Koristan presek kanala

0,50-2,70 m2

Obloga kanala

beton

Vreme gradjenja

1947-1962

Investitor

Hidroelektrana "Vlasina" Surdulica

Sistem sabirnih i dovodnih kanala za HE "Vlasina" II faza 

Ukupna dužina kanala

25.000 m

Koristan presek kanala

1,0-6,0 m2

Obloga kanala

beton

Vreme gradjenja

1972-1976

Investitor

Hidroelektrana "Vlasina" Surdulica

Meliracioni sistem "Južnopećki kanal" 

Ukupna dužina kanala

9.500 m

Koristan presek kanala

1,8 m2

Obloga kanala

beton

Vreme gradjenja

1961-1963

Investitor

Vodna zajednica Peć

Dovodni cevovod "Lab" 

Ukupna dužina cevovoda

12.500 m

Dužina potisnog cevovoda

1.000 m

Prečnik betonskog cevovoda

700 mm

Prečnik potisnog cevovoda

500 mm

Godina završetka

1962

Investitor

Kombinat kosovskih lignita "Obilić"


 

Dovodni cevovod za TE "Kosovo" III 

Ukupna dužina cevovoda

11.570 m

Prečnik cevovoda

900 mm

Godina završetka

1966

Investitor

Kombinat kosovskih lignita "Obilić"

Meliracioni sistem "Čitluk" Kruševac 

Otvoreni betonski kanali dužine

20.740 m

Presek

0.10 - 1.00 m2

Obloga kanala

beton

Zatvoreni betonski kanali dužine

22.530 m

Prečnik

200-700 mm

Godina završetka

1958

Investitor

Vodna zajednica Kruševac

Meliracioni sistem "Ribnik" Kruševac 

Dužina

22.880 m

Prečnik

300-800 mm

Godina završetka

1958

Investitor

Vodna zajednica Kruševac

Meliracioni sistem "Zabreške bare" Obrenovac 

Vreme gradjenja

1990-1991

Investitor

HE "Djerdap"

Meliracioni sistem "Dubravička kaseta"
Odbrambeni nasip i kanalska mreža sa propustima

Vreme gradnje

1988-1989

Investitor

HE "Djerdap"

 


 

Drenažni kanal "Borča 2" 

Vreme gradjenja

1998

Investitor

HE "Djerdap"

Sistem za održavanje "Velika bara" Kupinac-Obrenovac 

Površina sistema za odvodnjavanje

8.600 ha

Vreme gradnje

1985-1986

Investitor

Poljoprivredni kombinat "Beograd"

Ribnjak u selu Dokmir, Ub
Izgradjen jevodozahvat na reci Ub i Dokmirica,odvodni i dovodni kanali ,zimovnici

Vreme gradnje

1989

Investitor

AIK"Valjevo" PIK UB

Drenažni sistem "Vukićevica" sa crpnom stanicom, Obrenovac 

Površina sistema za odvodnjavanje

4.500 ha

Vreme gradnje

1989

Investitor

PKB "Dragan Marković"

Pumpe stanice (5 km)
Borča, Belanoš-Beograd "Skela", Kupinac "Vič bara" - Obrenovac u sklopu drenažnih sistema

Presečna veličina stanice

5 x 15 x 6 m

Vreme gradnje

1984-1986

Investitor

HE "Djerdap" Beograd


Regulacija gornjeg toka Velike Morave 

Dužina regulacije

11.600 m

Radovi završeni

1963

Investitor

Direkcija za uredjenje sliva Velike Morve

Regulacija reke Nišave u Nišu 

Dužina regulacije

9.500 m

Radovi završeni

1958

Investitor

Uprava za vodoprivredu.SRS,Beograd

Regulacija reke Trbušnice kod Loznice 

Dužina regulacije

6.500 m

Radovi završeni

1957

Investitor

Fabrika "Viskoza" Loznica

Regulacija Toplodolske reke 

Dužina regulacije

1.400 m

Vreme gradnje

1986-1987

Investitor

Vodoprivredna zajednica Beograda

 


Brana i akumulacija "Resnik"
Zapremina nasipa 50.000 m sa temeljnim ispustom i evakuatorom

Vreme gradnje

1987

Investitor

Vodoprivredna zajednica Beograda

Regulacija reke Dunav, Kovin - Ivanovo 

Dužina regulacije

30.000 m

Radovi završeni

1973

Investitor

HE Djerdap

Regulacija reke Dunav, Grabovačko polje 

Dužina regulacije

43.000 m

Radovi završeni

1974

Investitor

HE Djerdap