Podzemne mašinske zgrade

Podzemne mašinske zgrade

HE "Mratinje"
Mašinska zgrada, transformatorska stanica, komandna soba

Dimenzije

P: 145,5 x 16,70 m

H: 38,70 m

Vreme gradnje

1968-1972

HE "Vrla 1"  

Dimenzije

P: 60 x 10 m

H: 28 m

Vreme gradnje

1947-1951

Pumpna Stanica "LIsina"
Pumpno-akumulaciono postrojenje

Dimenzije

R: 22 m

H: 40 m

Vreme gradnje

1976-1978

"Sidi Salem" 

Dimenzije

R:16 m

H: 55 m

Vreme gradnje

1978-1980