Rudarski radovi

Rudarski radovi

Separacija uglja za rudnik "Resavica" 

Kapacitet

300 t/h

Površina objekta

2.620 m2

Završeno

1950

Separacija uglja za rudnik "Rtanj" 

Kapacitet

150 t/h

Površina

2.500 m2

Završeno

1958

"Djurakov Do" 0tvaranje rudnika boksita 

Površinski kop "Ljubija" 

Otvaranje rudnika "Rtanj" (vertikalna šahta) 

Otvaranje rudnika "Bogovina" 

Separacija Belaćevac "A" u Obiliću
Objekti i pretovarni bunker,predklasimica,podzemna galerija,čelični transportni most,čelična galerija,trafo stanica

Vreme gradnje

1966-1968

Investitor

Rudarski energetski hemijski kombinat "Kosovo" Priština

Plato za bunker: flotacija za rudnik bakra "Veliki Krivelj"  

Završeno

1979

Investitor

Rudarsko-topioničarski basen Bor