Bou Heurtma

BOU HEURTMA
1972-1976

Ovaj objekat je izgradjen u zapadnom delu Tunisa i zajedno sa branom "Kasseb" treba da obezbedi vodu za piće i navodnjavanje regiona.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Jedouba , Tunis 

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvo opreme

Projektant

Coyne & Bellier - Francuska

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Nasip
Kapacitet preliva
Akumulacija

44 m
650 m
10 m
350 m
1.210.000 m3
2.750.000 m3
2.500 m3/sec
117.000.000 m3