English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Brane Tunis Sidi el Barrak

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 50 gostiju na mreži

Sidi el Barrak

SIDI EL BARRAK
1994-2000Nasuta brana "Sidi el Barrak" je locirana na krajnjem zapadu Tunisa, na oko 1.000 m od obale Sredzemnog mora. Brana se u koritu reke u levom boku fundira u pesku a na desnom boku u steni. Najniža kota fundiranja u umirujućem bazenu je 14,5 m ispod nivoa mora, a nivo podzemnih voda je izmedju 1,5 - 2 m iznad nivoa mora.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Zouara, Nefza, Tunis 

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvo poljoprivrede

Projektant

UKRGUIPROVODKHOZ - Ukrajina

Visina brane
Dužina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Kapacitet preliva
Vibrokompaktiranje
Dijafragma (dubina 75 m)
Akumulacija

30 m
500 m
2.690.000 m3
2.700.000 m3
154.000 m3
517 m3/sec
787.000 m3
29.000 m2
264.000.000 m3